Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã khắc phục được sự cố giao dịch xảy ra vào ngày 22/1 và sẽ giao dịch bình thường trở lại từ ngày 25/1/2018.

Giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày 25/1/2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22/1/2018. Trong trường hợp ngày 22/1/2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/1/2018 là giá đóng cửa của ngày 19/1/2018.

[HoSE ngừng giao dịch, SSC khuyến cáo nhà đầu tư bình tĩnh]

Vào phiên giao dịch ngày 22/1/2018, lúc 14 giờ 31 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố đối với hoạt động giao dịch tại HOSE.

Sự cố do hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Sự cố này đã khiến tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại HOSE. Các giao dịch thỏa thuận không bị ảnh hưởng.

Vì sự cố này, HOSE đã phải tạm ngừng giao dịch vào ngày 23 và 24/1 để khắc phục, sửa chữa./.