[Mega Story] Ngổn ngang chính trường Israel hậu bầu cử Trung Đông

Ngổn ngang chính trường Israel hậu bầu cử

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Israel công bố ngày 20/9 đã cho thấy tình thế khó khăn và bế tắc trên chính trường nước này khi cả phe cánh hữu và phe trung tả đều không giành được đa số.