Nam 2025, nganh det may dat muc tieu xuat khau dat 55 ty USD hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mục tiêu đến năm 2025 xuất khẩu của ngành sẽ đạt 55 tỷ USD; trong đó, các sản phẩm chính bao gồm xơ, sợi các loại đạt 4.000 tấn, vải đạt 3.500 triệu m2, sản phẩm may hơn 8.500 sản phẩm.

Giá trị thặng dư thương mại đến năm 2025 phấn đấu đạt 33 tỷ USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 11,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)