Nhìn lại những dấu ấn nổi bật của ngành Công Thương trong năm 2017

Năm 2017, đánh dấu những bước chuyển mình tích cực trong các lĩnh vực của ngành công thương. Sau 10 năm kể từ khi gia nhập WTO, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 4 lần và vượt mốc 400 tỷ USD.
Đức Duy (Vietnam+)