Tang cuong giam sat, thanh tra cac linh vuc de phat sinh tham nhung hinh anh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 17/5, Đoàn Kiểm tra số 2, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn Kiểm tra, đã đến làm việc, công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đây là chương trình thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, Quyết định số 19-QĐ/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương tập trung vào một số nội dung trọng tâm là hoàn thiện thể chế, rà soát, khắc phục các sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kết thúc các vụ việc tham nhũng tiêu cực, phức tạp dư luận xã hội quan tâm.

[Đoàn Kiểm tra làm việc với Bộ KH-ĐT về vấn đề phòng, chống tham nhũng]

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực đang thành lập 8 đoàn thanh kiểm tra do 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 1 đồng chí Ủy viên Ban Bí thư và 1 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm trưởng đoàn công tác.

Tại Bộ Tài chính, đoàn kiểm tra kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát hiện, chuyển giao, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Tang cuong giam sat, thanh tra cac linh vuc de phat sinh tham nhung hinh anh 2Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, mục đích của việc kiểm tra lần này là đánh giá kết quả đạt được những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thuộc phạm vi mà đoàn kiểm tra yêu cầu. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm tốt.

Ngoài ra, trong quá trình đó, phải đảm bảo các quy định, nguyên tắc của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính là cơ quan trực thuộc Chính phủ, là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, số lượng cán bộ công chức viên chức lớn.

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, giảm đầu mối, giảm biên chế. Số biên chế cắt giảm của toàn ngành lên tới 7.000 người, hiện nay toàn ngành có 68.000 cán bộ công chức.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và là một trong những bộ, ngành đi đầu trong thực hiện cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý.

Đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chỉ tính riêng trong năm 2021, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 43 nghị định và 126 thông tư, chiếm 26% tổng số các nghị định của Chính phủ ban hành trong năm. Các quy định được ban hành đã đảm bảo quản lý tài chính, tài sản công chặt chẽ, hiệu quả.

Đối với phòng chống tham nhũng, Bộ Tài chính vừa là cơ quan phòng chống tham nhũng, vừa là đối tượng phòng chống tham nhũng; là đơn vị quản lý tài chính, tài sản nhà nước và xây dựng chính sách chế độ.

Bộ Tài chính luôn ý thức phải làm việc hết sức thận trọng, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính sẽ bám sát để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)