Thu ngan sach Nha nuoc trong bon thang dau nam dat 40,5% du toan hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trong tháng Tư đạt 115.900 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế bốn tháng là 543.400 tỷ đồng và bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 274.000 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 269.400 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, riêng thu nội địa trong bốn tháng đạt 456.300 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 7,6% so cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế... qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm. Cụ thể, ngành thuế đã thực hiện 13.333 cuộc thanh tra và kiểm tra 140.610 hồ sơ khai thuế, với tổng số tiền kiến nghị xử lý lên đến 9.768 tỷ đồng, thu về ngân sách 1.139 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu từ dầu thô bốn tháng đạt 12.000 tỷ đồng (bằng 51,7% dự toán, giảm 34,6% so với cùng kỳ) và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 74.500 tỷ đồng (bằng 41,7% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, tổng chi cân đối ngân sách Nhà  nước của tháng Tư là 124.500 tỷ đồng, lũy kế chi bốn tháng 463.700 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 86.000 tỷ đồng, bằng 18% dự toán; chi trả nợ lãi 38.800 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán; chi thường xuyên 338.100 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay các nhiệm vụ chi ngân sách trong bốn tháng được thực hiện theo dự toán và tiến độ, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã thực hiện ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng (kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,...), đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, ngân sách trung ương cũng đã trích dự phòng gần 3.000 tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế để sử dụng mua vaccine 1.237 tỷ đồng; mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 503 tỷ đồng và hỗ trợ 314 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch.

Ngoài ra, trong bốn tháng đầu năm, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện phát hành 58.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,54 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)