Thuế Hà Nội: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ nhận trợ cấp trước ngày 31/1/2022

Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 31/12 sẽ được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.
Thuế Hà Nội: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ nhận trợ cấp trước ngày 31/1/2022 ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn:Vietnam+)

Ngày 18/8, Cục thuế Hà Nội thông tin các hộ kinh doanh gặp khó khăn do bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cần hỗ trợ  có thể gửi đề nghị theo hướng dẫn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội..

Đối tượng nhận hỗ trợ là các hộ có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên (trong thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 31/12) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh với phương thức chi trả một lần.

Trước đó, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP (ngày 1/7) về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

[Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ 142.200 tấn gạo do dịch COVID-19]

Nghị quyết đưa ra các yêu cầu phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách đồng thời bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP.

Để triển khai thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó bao gồm cả các đối tượng là hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thành phố cũng giao các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Các cấp chuyên ngành, địa phương sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục