BSR: Loi nhuan sau thue hop nhat dat 704 ty dong hinh anh 1Doanh thu thuần hợp nhất sáu tháng của BSR đạt 50.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 704 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR - sàn UpCoM) có văn bản giải trình về chênh lệch số liệu và ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng năm 2019.

[Chuyên gia: Kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong 2 năm tới]

Ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty cho biết, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại báo cáo tài chính sau soát xét tăng 119 tỷ đồng so với báo cáo trước đó, nguyên nhân giá trị thuần của hàng tồn kho tại thời điểm sau soát xét thấp hơn thời điểm lập báo cáo (do giá dầu thô và sản phẩm trong tháng Bảy đi xuống).

Thêm vào đó, một số chi phí từ tháng 6/2017 nhưng lại nhận được hồ sơ sau ngày chốt số liệu báo cáo trước soát xét dẫn đến việc ghi nhận thiếu chi phí và đã được ghi nhận bổ sung trong báo cáo soát xét.

Do đó, doanh thu thuần hợp nhất sáu tháng của Công ty là 50.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 704 tỷ đồng.

Ông Tiến cũng cho biết việc xác định giá trị tổn thất của khoản đầu tư vào công ty con là Công ty Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR – BF), tương đương giá trị dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm 30/6/2018 và quyết định sử dụng toàn bộ giá trị khoản dự phòng đã trích lập để bù đắp tổn thất tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần với số tiền 536 tỷ đồng. Giá trị tổn thất của khoản đầu tư trên có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Công ty, khoản tổn thất đầu tư tài chính vào BSR – BF theo số lỗ lũy kế tương ứng tỷ lệ góp vốn góp vì vậy toàn bộ khoản dự phòng này được sử dụng để bù đắp tổn thất. 

Đại diện Công ty cũng cho biết do BSR – BF đã tạm ghi tăng nguyên giá các tài sản của Nhà máy Bio – Ethanol Dung Quất với số tiền 1.790 tỷ đồng. Và, giá trị Nhà máy sẽ được điều chỉnh (nếu có) khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Ban lãnh đạo của BSR đánh giá các kế hoạch kinh doanh tài chính của BSR – BF, bao gồm hợp đồng hợp tác với một số đối tác để vận hành lại nhà máy và cơ sở lập báo cáo tài chính của BSR – BF theo nguyên tắc hoạt động liên tục là phù hợp.

Phiên giao dịch ngày 19/8, giá cổ phiếu BSR giao dịch ở mức 9.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa thị trường 30.074 tỷ đồng/.

BSR: Loi nhuan sau thue hop nhat dat 704 ty dong hinh anh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)