Chỉ sau 12 phiên giao dịch, cổ phiếu Apple đã giảm hơn 20% từ mức cao nhất từ trước tới nay và qua đó “thổi bay” hơn 500 tỷ USD vốn hóa thị trường của “đại gia” công nghệ này.

Cụ thể hơn, cổ phiếu của “Táo khuyết” đã giảm