Khách sạn Century Huế. (Ảnh: HNX)

Ngày 16/9, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Đầu tư và Du lịch Huế sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 2,9 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, Công ty Đầu tư và Du lịch Huế tiền thân là Công ty Khách sạn Huế, sau đổi tên thành công ty Du lịch Cố đô Huế.

Từ năm 2003, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sáp nhập một số công ty du lịch trên địa bàn tỉnh vào Công ty Du lịch Cố đô Huế. Theo đó từ năm 2010, công ty chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Đầu tư và Du lịch Huế.

Hiện tại, Công ty là chủ sở hữu 100% của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khách sạn Bờ sông Thanh lịch sau khi mua lại 50% phần vốn góp liên doanh của một công ty của Hongkong tại thời điểm liên doanh hai bên hết thời hạn.

Như vậy ngày 16/9 tới đây, Công ty Đầu tư và Du lịch Huế đồng thời thực hiện IPO cả công ty con là Công ty Khách sạn Bờ sông Thanh lịch.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm: dịch vụ lưu trú ngắn ngày, bán lẻ hàng hóa, vận tải hành khách đường bộ, nhà hàng và dịch vụ ăn uống, cho thuê xe có động cơ, kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, dịch vụ tổ chức sự kiện, giải trí…

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty giai đoạn 2014-2015 tiếp tục bị âm, nguyên nhân chủ yếu là do kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ từ Công ty Khách sạn Bờ sông Thanh lịch. Cụ thể, số lỗ lũy kế hợp nhất của Công ty là 34,8 tỷ đồng (tính đến 31/12/2015).

Sau khi cổ phần hóa, Công ty dự kiến tiếp tục củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ vận tải hành khách…, thực hiện dự án đầu tư nâng cấp khách sạn Century Huế thành khách sạn cao cấp, đẩy mạnh khai thác du lịch, thu hút khách du lịch đến Huế.

Như vậy theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 116 tỷ đồng. Nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ và phân phối cho nhà đầu tư chiến lược 85,7 triệu cổ phần, tương đương 73,9% vốn điều lệ và 1,2 triệu cổ phần, tương đương 1% vốn điều lệ bán cho người lao động và 2,9 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai ra công chúng./.