EU-Cuba thao luan ve buon ban vu khi bat hop phap va giai tru quan bi hinh anh 1(Nguồn: minrex.gob.cu)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 14/10, các quan chức Chính phủ Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc đối thoại về các đề tài như “Giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” và "Buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí thông thường khác."

Các cuộc đối thoại này được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ thực thi Hiệp định Đối thoại chính trị và hợp tác giữa Cuba và EU.

Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) thông báo các cuộc đối thoại đã cho thấy giữa EU và La Habana có nhiều quan điểm đồng nhất trong vấn đề giải trừ quân bị, theo đó cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến tới giải trừ quân bị tổng thể và hoàn toàn như một biện pháp để bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế và góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

[Mỹ tẩy chay phiên họp của Hội nghị giải trừ quân bị]

Hai bên nhất trí sẵn sàng tranh luận về các khía cạnh liên quan đến giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí trên cơ sở tôn trọng đầy đủ quyền bình đẳng chủ quyền, độc lập, tính hợp pháp và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các bên ngay cả khi có lập trường khác nhau. 

Trong cuộc họp trực tuyến, phái đoàn Cuba đã nhấn mạnh giải trừ hạt nhân là ưu tiên cao nhất trong lĩnh vực giải trừ vũ khí theo Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân mà Cuba là quốc gia thứ 5 phê chuẩn.

La Habana tái khẳng định quyền lợi về hòa bình của các dân tộc với việc áp dụng đầy đủ Tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe là khu vực hòa bình từng được các nguyên thủ và chính phủ khu vực ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) diễn ra tại La Habana hồi năm 2014.

Ngoài ra, Chính phủ Cuba cũng nhắc lại quyền hợp pháp của tất cả các quốc gia trong vấn đề được có và sở hữu vũ khí nhỏ, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí thông thường để đáp ứng nhu cầu an ninh và quốc phòng của mình. 

Cũng trong dịp này, các đại diện Cuba và EU đã đề cập đến những tác động do lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt đối với Cuba đối với hợp tác quốc tế trong khuôn khổ các Công ước về cấm vũ khí hóa học và vũ khí sinh học. 

Đây là cuộc thảo luận thứ hai giữa EU và Cuba về đề tài nói trên. Phái đoàn Cuba do Đại sứ Rodolfo Reyes, Vụ trưởng Vụ Đa phương và luật quốc tế của Minrex dẫn đầu.

Trong khi đó, đặc phái viên về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí của EU Marjolijn van Deelen làm trưởng phái đoàn EU./. 

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)