Eximbank bo sung xac thuc bang van tay khi lap van ban uy quyen hinh anh 1Giao dịch tại Eximbank. (Nguồn: Eximbank)

Sau một loạt các sự cố mất tiền trong tài khoản xảy ra tại Eximbank trong thời gian gần đây, Ngân hàng Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa ban hành công văn bổ sung quy định đăng ký xác thực bằng vân tay khi lập văn bản ủy quyền áp dụng đối với khách hàng cá nhân.

Theo đó khi khách hàng lập văn bản ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản, bên cạnh việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về ủy quyền thì chi nhánh, phòng giao dịch phải yêu cầu người ủy quyền và người được ủy quyền đăng ký xác thực bằng vân tay của Eximbank.

[Hướng dẫn cách ngồi nhà theo dõi tình trạng sổ tiết kiệm tại ngân hàng]

Khách hàng khi đăng ký, sử dụng ủy quyền sẽ đăng ký dịch vụ SMS thông báo biến động của tài khoản có ủy quyền để khách hàng quản lý, theo dõi kịp thời các giao dịch được thực hiện bởi người được ủy quyền. Đối với công tác xác nhận số dư cho khách hàng lớn sẽ do hội sở Eximbank thực hiện (khi khách hàng có yêu cầu) bằng văn bản hoặc qua email, tin nhắn SMS; bổ sung quy định scan và lưu giấy ủy quyền trên hệ thống corebanking; xây dựng ứng dụng truy vấn số dư tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn trên website của Eximbank.

Cụ thể, khách hàng sẽ đăng ký dịch vụ với Eximbank 1 lần duy nhất; sau đó, khách hàng có thể vào website để tra cứu thông tin tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn sau khi hoàn tất việc điền các thông tin do Eximbank quy định.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng sẽ luân chuyển cán bộ phụ trách hồ sơ khách hàng, kiểm soát viên phê duyệt trong cùng chi nhánh, phòng giao dịch. Eximbank đã có chủ trương xem xét luân chuyển kiểm soát viên giữa các chi nhánh, phòng giao dịch trên cùng địa bàn; luân chuyển cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị kinh doanh; triển khai cơ chế giám đốc lưu động để điều hành thay giám đốc chi nhánh hiện hữu trong một thời gian nhất định nhằm kiểm tra, phát hiện các sai sót trong quá trình hoạt động của chi nhánh để chấn chỉnh kịp thời./.

Thúy Hà (Vietnam+)