Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vừa chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc tập trung phát triển mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho khách hàng cá nhân, hình thành hệ sinh thái đầu tư đa dạng, đáp ứng toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của khách hàng.

Bên cạnh đó, VNDIRECT vẫn tiếp tục duy trì các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững được thị phần giao dịch chứng khoán đồng thời tiếp tục chuyển dịch mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng cá nhân trong chặng đường mới.

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội được dự báo đầy khó khăn, khó lường, Hội đồng quản trị công ty đặt ra mục tiêu kinh doanh theo 3 kịch bản: Kịch bản cơ sở với lợi nhuận đạt 405 tỷ đồng và lợi nhuận riêng Công ty mẹ là 403 tỷ đồng, kịch bản tích cực, lợi nhuận tương 490 tỷ đồng và 484 tỷ đồng và kịch bản xấu nhất, lợi nhuận tương ứng 320 tỷ đồng và 318 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả hoạt động của  năm 2019 với 1.502 tỷ đồng doanh thu và 383 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất sau thuế. Theo đó, vốn chủ sở hữu đã tăng lên 3.249 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 11.577 tỷ đồng.

Lãnh đạo VNDIRECT cho biết mặc dù kết quả kinh doanh chỉ đạt 80% về lợi nhuận theo kế hoạch do Đại hội cổ đông phê chuẩn nhưng là tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao so với các đơn vị cùng ngành trước điều kiện cạnh tranh của thị trường.

“Do tình hình khó khăn của thị trường chứng khoán nói chung và thay đổi trong định hướng kinh doanh, doanh thu dịch vụ chứng khoán của công ty chỉ đạt 349 tỷ đồng, giảm 34,46% so với năm 2018, tương đương với sự sụt giảm về thanh khoản trên toàn thị trường. Tuy nhiên, hoạt động cho vay ký quỹ của VNDIRECT vẫn duy trì được quy mô đạt hơn 2.777 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng tài khoản ký quỹ để giao dịch chứng khoán đạt 44.656 tài khoản,” vị lãnh đạo này cho hay.

Ngoài ra, tổng lợi nhuận của khối thị trường vốn trong năm 2019 cũng đạt 587 tỷ đồng với mức tăng trưởng xung quanh 21,4% so với năm 2018; trong đó hoạt động đầu tư tiền gửi trên thị trường tiền tệ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Theo kịch bản cơ sở, kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 như sau:

VNDIRECT phat trien dich vu dau tu da kenh cho khach hang ca nhan hinh anh 1
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)