Báo cáo tình hinh kinh tế-xã hội từ Tổng cục Thống kê cho thấy vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý 1 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 3 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt 562.200 tỷ đồng và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, vốn khu vực nhà nước đạt 136.500 tỷ đồng, chiếm 24% tổng vốn đầu tư và tăng 9% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước đạt 323.100 tỷ đồng, chiếm 57%, tăng 9,%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 102.600 tỷ đồng, chiếm 18% và tăng gần 8%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt mức cao nhất so với quý 1 của các năm 2018-2022. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư, tạo động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/3 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần) đạt 8,9 tỷ USD và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Song, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại trong 3 tháng đầu năm đã đạt 4,4 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, cũng trong quý đầu năm, Việt Nam có 24 dự án đầu tư ra nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký là 180 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ và có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng 31 triệu USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong quý 1 (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 211 triệu USD./.

Von dau tu thuc hien toan xa hoi trong quy I dat 562.000 ty dong hinh anh 1(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)