Chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Công ty chứng khoán, nhân viên, người hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán không được thực hiện tư vấn, chào mời, bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đối tượng không đúng quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã có các văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các công ty chứng khoán trong hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, Công văn số 5225/UBCK-QLKD ngày 10/9/2021 nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Công văn số 2488/UBCK-QLKD ngày 29/4/2022 yêu cầu tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Công văn số 5640/UBCK-QLKD ngày 21/8/2023 yêu cầu tuân thủ quy định giao dịch chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững, ngày 29/12/2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có Công văn số 9453/UBCK-TT yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm các Công văn số 5225/UBCK-QLKD ngày 10/9/2021, Công văn số 2488/UBCK-QLKD ngày 29/4/2022, Công văn số 5640/UBCK-QLKD ngày 21/8/2023.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán chấp hành nghiêm các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành và đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; công ty chứng khoán, nhân viên, người hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán không được thực hiện tư vấn, chào mời, bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đối tượng không đúng quy định.

Công ty chứng khoán không được thực hiện xác nhận chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thuộc trường hợp phải đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục