Kho bac Nha nuoc huy dong 4.870 ty dong trai phieu Chinh phu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 28/10, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm. Kết quả phiên đấu thầu, Kho bạc Nhà nước huy động được 4.870 tỷ đồng; trong đó lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng song chỉ huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,55%/năm, giảm 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/3).

Với lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm, huy động thành công gói giá trị gọi thầu 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,76%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10).

Thêm vào đó, lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm có tổng giá trị gọi thầu 1.000 tỷ đồng, song số huy động được là 720 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10). Lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được khối lượng thấp nhất, 400 tỷ đồng trên tổng số 1.500 tỷ gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10).

Theo thống kê từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)