Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23/8 bổ nhiệm năm thư ký mới tại Phủ Tổng thống (Nhà Xanh), trong một động thái nhằm tạo xung lực mới cho nhiệm kỳ của ông.

Trong đợt bổ nhiệm này, bà Shin Jee-yeon được bổ nhiệm làm thư ký riêng của Tổng thống.

Bà Shin Jee-yeon vốn là một luật sư quốc tế, từng làm thư ký cho đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook. Nay bà sẽ thay thế thư ký Cho Han-ki xử lý các vấn đề liên quan trực tiếp đến Tổng thống.

Trong khi đó, cựu luật sư Kim Kwang-jin được bổ nhiệm làm thư ký về các vấn đề chính trị, thay ông Bok Ki-wang. Ngoài ra, hai nhân viên của các văn phòng về các vấn đề dân sự và tự trị địa phương được bổ nhiệm vị trí thư ký của Tổng thống phụ trách các vấn đề liên quan.

Giáo sư về quản trị kinh doanh Jung Dong-il của trường Đại học nữ sinh Sookmyung, được bổ nhiệm làm thư ký về chính sách xã hội.

Nhiều thư ký của Tổng thống Moon Jae-in đang chuẩn bị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử mùa Xuân tới.

Ngày 9/8 vừa qua, Tổng thống Moon đã tiến hành một cuộc cải tổ Nội các đầu tiên trong năm tháng, theo đó thay đổi mười vị trí Bộ trưởng.

Tháng trước, ông cũng đã thay thế ba thư ký của Tổng thống./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)