Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam, từ ngày 28/9-12/10/2020, Bamboo Airways chính thức khai thác trở lại các đường bay nội địa từ Hải Phòng/Vinh/Đà Nẵng/Cần Thơ.

Cụ thể, từ ngày 28/9, hãng bay trở lại đường bay Hải Phòng-Quy Nhơn được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi/1 ngày. Đường bay Vinh-Đà Lạt, Hải Phòng-Buôn Ma Thuột, được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/1 tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay Vinh-Buôn Ma Thuột, Hải Phòng-Pleiku được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/1 tuần vào các ngày Chủ nhật, thứ Ba và thứ Sáu.

Từ ngày 5/10, Bamboo Airways khai thác lại đường bay Đà Nẵng-Hải Phòng, Hải Phòng-Cần Thơ, dự kiến khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay Đà Nẵng-Đà Lạt dự kiến khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/1 tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay khứ hồi Đà Nẵng-Phú Quốc dự kiến khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/1 tuần vào các ngày Chủ nhật, thứ Ba và thứ Sáu.

[Bamboo Airways khôi phục và mở mới hàng loạt đường bay quốc tế]

Từ ngày 12/10, đường bay khứ hồi Cần Thơ-Hà Nội dự kiến sẽ tăng lên từ 1 chuyến khứ hồi/1 ngày lên 2 chuyến khứ hồi/1 ngày; Cần Thơ-Vinh dự kiến khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay khứ hồi Cần Thơ-Đà Lạt dự kiến khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/ 1 tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay khứ hồi Cần Thơ-Quy Nhơn dự kiến khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/ 1 tuần vào các ngày Chủ nhật, thứ 3 và thứ 6.

Việt Hùng (Vietnam+)